Wapenen en beton storten in één beweging

Vezelwapening is een alternatief voor traditionele wapening met staven en netten. Het grote voordeel van dit type wapening is dat het veel minder arbeidsintensief is. De stalen vezels worden onder het beton vermengd en worden dus in één beweging samen met het beton gestort. Vezelgewapend beton wordt al vaak toegepast voor keldermuren, maar sinds enkele jaren worden er ook volledige woningen volgens dit principe gebouwd, waarbij niet alleen de keldermuren, maar ook alle andere wanden uit vezelbetonbouw bestaan. Groot voordeel is ook weer de snelheid en de grote mechanische sterkte. Vezel bouwbeton leent zich vooral voor woningen met een strakke vormgeving die afgewerkt worden met een gevelpleister.

geel2

Kunststof in plaats van staal

Pionier in de vezelbouw is de firma Concrete house (www.concretehouse.be) in België, een zusterbedrijf van ETIB, het Olense bedrijf dat gespecialiseerd is in betonkelders. Mede door de sterke stijging van de staalprijzen- tot een verdubbeling toe- ging men bij Concrete House op zoek naar alternatieven voor de stalen vezels. Na de markt uitgekamd te hebben, was de keuze unaniem van Concrete House voor de Forta Ferro-vezels. Dit bedrijf kon goede technische resultaten voorleggen, maar in samenwerking met het WTCB onderwierp Concrete House deze vezels ook aan allerhande uitgebreide testen.

“Het belangrijkste waren natuurlijk de sterktetesten en die zijn bijzonder goed meegevallen”vertelde Alex van Olmen. “Kunststof vezels halen ongeveer 85% van de sterkte van de stalen vezels, maar dit is nog altijd sterk genoeg of zelfs te sterk voor keldermuren of andere verticale betonconstructies. Om dat te testen hebben we een kelderwand belast met betonnen platen tot hij brak. De breuk trad op bij een gewicht van 12.600 kg, wat vijf maal hoger is dan de maximale water- en gronddruk die kan optreden bij een kelderwand.

Verlaagd risico op krimpscheuren.

Een waterdichtheids proef bracht aan het licht dat de opgenomen waterhoeveelheid bij kunststofvezel gewapend beton slechts 1% bedraagt, wat aanzienlijk minder is dan bij traditionele wapening of staal vezelwapening. Een niet te onderschatten troef volgens Alex van Olmen is het sterk verminderde risico op kleine krimpscheuren. “Tijdens het verharden van het beton, ontstaat er een kleine krimp die kan leiden tot scheurtjes”

Het blijkt echte dat de trekspanningen die verantwoordelijk zijn voor die scheurtjes bijzonder goed opgevangen worden door de Forta-Ferro kunststof vezels”

Tenslotte heeft wapening met kunststof vezels ook esthetisch een voetje voor op andere vormen van wapening. Bij traditionele wapening of bij staalvezel wapening, kan het gebeuren dat corrosie optreedt ten gevolge van carbonatatie, beton met wapening blootgesteld aan lucht en vocht.